Intern huurreglement

Het interne huurreglement is een document waarin de Brugse Maatschappij voor Huisvesting concrete regels vastlegt, met betrekking tot  onder andere : 

 

  • het inschrijvingsregister
  • standaard voorrangs- en toewijzingsregels
  • de eigenlijke toewijzing
  • de ontbinding van de huurovereenkomst
  • de waarborg
  • verzekeringen
  • huurlasten
  • domiciliefraude

 

Het intern huurreglement werd aangepast aan de nieuwe bepalingen in het Kaderbesluit Sociale Huur en werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 9 november 2015 en zijn voor wat betreft de bepalingen van het lokaat toewijzingsreglement, dat werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van de Stad Brugge op 26 januari 2016, in voege getreden na ontvangst van de goedkeuring door de Vlaamse Minister van Wonen met brief van 9 mei 2016.

 

Lees ons intern huurreglement (875 kB)