Lissewege

De Brugse Maatschappij voor Huisvesting heeft in Lissewege (voorlopig) geen woningen.