Sanitair

Voor het onderhoud van het sanitair in uw woning heeft de BMH een contract afgesloten met de firma Six.  U betaalt hier iedere maand een bijdrage voor.  Bij problemen contacteer dan Six op het rechtstreeks nummer 051 31 20 12

5.1 Lavabo, bad, douche en gootsteen (en bijbehoren)

Onderhoud

Reinig en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer. 

Reinig lavabo, bad en/of douche en gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen.

Tip:

Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons.

Opgelet!

Gooi geen olie of resten van eten in de gootsteen. Dit kan voor verstopping zorgen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De lavabo, het bad en /of douchte staan los, zijn kapot of weg Six
De stop van lavabo of bad is los, kapot of weg Six
De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of de rekjes staan los, zijn kapot of weg icoon voor huurder
Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten Six (maar de bewoner kan verantwoordelijk gesteld worden)
Er is een lek door het losdraaien van de sifon Six (maar de bewoner kan verantwoordelijk gesteld worden)
Er is geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis of sifon  Six
Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen  Six
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie BMH
Er is een lek bij de waterleiding, afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan  BMH
Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of gootsteen versleten is  BMH
De laag email is afgesleten  BMH
De gootsteen is versleten  Six
De overloop van het bad is kapot  Six

 

5.2 Kranen

Onderhoud

Ontkalk de kranen en kraantoppen elk jaar met azijn. Leg om de drie maanden het zeefje een halve dag in azijn.

Draai elk jaar de kleine afsluitkraantjes open en dicht.

Tip:

Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller? Verwittig dan de watermaatschappij.

De rubberen ringen (joints) verslijten sneller als u de kraan te hard dicht draait, waardoor de kraan gaat lekken. Draai de kraan dicht tot u weerstand voelt.

Opgelet!

Verbreek nooit het loodje aan de waterteller. U kan hiervoor een boete krijgen.  

Herstelling

Wat is er aan de hand Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De kraan of een onderdeel is los, stuk, weg, lekt, zit vast, draait door of is verkalkt  Six
Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of verkalkte kraantop icoon voor huurder
Het kraantje onder de WC, lavabo of achter de gootsteen zit vast Six
Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen Six
Er komt bijna geen water uit de kranen door een defecte drukmeter bij de teller Six

 

5.3 WC

Onderhoud

Reinig de WC na elk gebruik. Poets de WC elke week grondig, gebruik hiervoor eventueel een beetje bleekwater.

Opgelet !

Gooi geen vochtige doekjes, olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in de wc. Dit kan voor verstopping zorgen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een wc-blokje, olie of vet icoon voor huurder
De wc-pot of een onderdeel ervan staat los, is stuk of is weg  Six
De wc-bak vult niet meer (helemaal) met water  Six
Er is geurhinder bij de WC door het leegzuigen van de sifon  Six
Er is een lek in de afvoerbuis of de waterleiding na de teller  Six
Er is een lek in de waterleiding voor de teller  Watermaatschappij
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smakke buis BMH
De rubber aan de afvoer is verstorven  Six
De WC is versleten en verouderd  Six
Het water in de WC blijft doorlopen door een defect aan de vlotter  Six

 

5.4 Waterleiding

Onderhoud

Isoleer de waterleiding bij kans op vorst.

Tips: 

Sluit altijd de hoofdkraan af als u langere tijd weg bent.

Draai de hoofdkraan van het water en de kraantjes bij de watermeter 2 maal per jaar volledig dicht en dan weer open. Zo blijven de rubberen ringen (joints) van de kranen soepel en vermijdt u waterverlies.

Controleer regelmatig de meterstanden. Verbruikt u op dat moment geen water en de meter telt toch? Dan is er een lek. Draai bij een lek de hoofdkraan van het water dicht en verwittig de watermaatschappij.

Herstelling

Wat is er aan de hand Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een lek in de waterleiding achter de teller (=waar je bij kan) Six
Er is een lek in de waterleiding voor de teller Watermaatschappij

 

5.5 Riolering

Onderhoud

Is de riolering verstopt? Bel naar de BMH op 050 45 90 80. Zij geven u telefoonnummers van ruimingsdiensten. Staat op het attest dat er een gebrek aan de woning is? Neem dan contact op met de BMH.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet icoon voor huurder
Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door een te smalle buis BMH
Er is een lek of geurhinder door een gaatje of barst in een afvoerbuis BMH
Er is geurhinder door een kapot putdeksel BMH
Er is een verzakking door een breuk van een leiding BMH
De afvoerbuis is verouderd en versleten BMH

 

5.6 Boiler

Onderhoud

Voor het onderhoud van de boiler heeft de BMH een contract afgesloten met de firma Six. U betaalt hier iedere maand een bijdrage voor. Six komt één keer per jaar langs om de boiler na te zien en te kuisen. Is dit bij u niet het geval? Verwittig dan Six op het rechtstreeks nummer 051 31 20 12.

Is er een defect aan de boiler? Bel dan naar de onderhoudsfirma op het rechtstreeks nummer 051 31 20 12. Zij staan ook 24 uur op 24 in voor pechverhelping bij dringende gevallen.

Opgelet!

U mag het onderhoud van uw boiler niet zelf doen. Laat steeds Six aan uw boiler werken.

Hangt er een geur van gas in de woning? Draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht en verwittig FLUVIUS (0800/65 0 65)

Trek bij een defect aan de keukenboiler onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Tip:

Verlucht regelmatig de ruimte waar de boiler staat om CO-vergiftiging te voorkomen.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de boiler of onderdelen ervan door vorst Six (maar de bewoner kan verantwoordelijk gesteld worden)
Er is schade aan de boiler door een fout van de huurder icoon voor huurder
Er is een probleem met een boiler die de huurder zelf geplaatst heeft zonder toestemming van de BMH icoon voor huurder
Er is een lek bij de boiler   Six
De boiler werkt niet zoals het moet  Six
Het water wordt niet warm  Six
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan  Six
Er hangt een gasgeur in de woning  Fluvius